سرفصل های دوره DBA یکساله دانشگاه تهران

ردیف سرفصلها تعداد ساعت
۱ رفتار سازمانی و دانش و مهارتهای نوین رهبری ۲۸
۲ مدیریت پیشرفته منابع انسانی ۲۴
۳ مدیریت استراتژیک ۲۴
۴ آینده پژوهی ۲۰
۵ مدل های کسب و کار ۲۰
۶ بازاریابی پیشرفته ۲۴
۷ تحلیل رفتار مصرف کننده ۲۰
۸ استراتژی های بازاریابی ۲۴
۹ مدیریت سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار ۲۰
۱۰ مدیریت تامین سرمایه ۱۶
۱۱ مدیریت ریسک ۲۰
۱۲ کسب و کار بین الملل و قوانین حاکم بر آن ۲۴
۱۳ تحلیل اقتصاد بین الملل ۲۴
۱۴ خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی و ایجاد کسب و کار ۲۰
۱۵ مدیریت بر مبنای ارزش ها، اخلاق و مسئولیتهای اجتماعی ۲۰
۱۶ مدیریت زنجیره تامین، کالاها و خدمات ۲۰