دوره MBA و DBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دی ۱, ۱۳۹۵
دوره MBA | دوره DBA | دانشکده مدیریت| دانشگاه تهران| دوره MBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

شروع ثبت نام بیست هفتمین دوره MBA دانشگاه تهران

مدیریت راهبردی کسب و کار  (Master of Business Administration) یا به اختصار MBA (دوره mba) ، گنجینه ای است حاوی مهارتهای جدید و متفاوت برای حل مشکلات مدیریتی […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵
شروع ثبت نام بیست و دومین دوره MBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

شروع ثبت نام بیست و دومین دوره MBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیریت راهبردی کسب و کار  (Master of Business Administration) یا به اختصار MBA (دوره mba) ، گنجینه ای است حاوی مهارتهای جدید و متفاوت برای حل مشکلات مدیریتی […]
فروردین ۲۹, ۱۳۹۵

شروع دوره چهاردهم DBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

شروع  دوره چهاردهم DBA دانشگاه تهران  در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران شروع گردید.    برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن های ۸۸۳۳۲۹۲۰-۰۲۱و۸۸۳۳۳۱۱۷-۰۲۱تماس حاصل […]
فروردین ۲۹, ۱۳۹۵

شروع دوره نوزدهم MBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

شروع  دوره نوزدهم MBA دانشگاه تهران  در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران شروع گردید.    برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن های ۸۸۳۳۲۹۲۰-۰۲۱و۸۸۳۳۳۱۱۷-۰۲۱تماس حاصل فرمایید. […]