مدیریت منابع انسانی

  1. نقش مدیریت منابع انسانی در یک سازمان

 منابع انسانی 2 

شش نقش اصلی مدیریت منابع انسانی در یک سازمان عبارتند از:

  1. نقش وجدان
  2. مشاور
  3. واسطه
  4. سخنگو
  5. نماینده تغییر
  6. حل کننده مسئله

 مدیریت منابع انسانی نقش مهمی را در یک سازمان ایفا می کند. فرایند تبدیل ورودی به خروجی، طراحی محصول، تعمیر و نگهداری کیفیت، ارائه خدمات و بسیاری از توابع دیگر به میزان زیادی به کارایی انسانی بستگی دارد. مدیریت منابع انسانی همچنین نقش مهمی در مدیریت امور مالی و مدیریت سیستم های اطلاعاتی ایفا می کند. مدیر منابع انسانی نقش حیاتی ایفا می کند. نقش او شامل نقش وجدان، مشاور، واسطه، سخنگوی شرکت، حل مشکل و عامل تغییر است.


1. نقش وجدان:

مدیر منابع انسانی نقش مهمی در یادآوری مدیریت و اخلاق و مسئولیت های خود نسبت به کارکنانش دارد.


2. مشاور:

نقش مهم مدیر منابع انسانی این است که یک مشاور است. هر وقت یک کارمند از شغل خود ناراضی است، سراغ مدیر منابع انسانی برای مشاوره و راهنمایی می رود.یک کارمند همچنین می تواند به مدیر منابع انسانی برای مشاوره برای سایر مشکلات مربوط به زندگی شخصی اش که به احتمال زیاد بر عملکرد خود تاثیر می گذارد مثل سلامتی، آموزش و پرورش کودکان یا ازدواج، مشکلات ذهنی و فیزیکی و غیره مراجعه کند و پیشنهاداتی برای حل این مشکلات بگیرد.


3. واسطه:

در هر سازمان، زمان هایی وجود دارد که اختلاف نظرها و سوء تفاهم بین مدیریت و کارمند یا بین خود کارمندان وجود داشته باشد. در اینجا، مدیر منابع انسانی به عنوان یک واسطه، یک صلح طلب و یک پل ارتباطی بین آنها عمل می کند.


4. سخنگو:

مدیر منابع انسانی به عنوان یک شخص سخنگودرون شرکت عمل می کند و همچنین نماینده شرکت می باشد.


5. نماینده تغییر:

تغییر چیزی است که همیشه کارکنان نسبت به آن مقاومت می کنند. مدیر منابع انسانی به عنوان عامل تغییر برای تغییر در سیستم موجود و یا معرفی یک سیستم جدید اقدام می کند.


6. حل مسئله:

مدیر منابع انسانی به عنوان یک حل کننده مشکل مسائل مربوط به مدیریت منابع انسانی راحل کرده و تمام برنامه ریزی های سازمانی بلند مدت رامدیریت می کند.

 

منبع: business management ideas