تحقیقات بازاریابی

تعیین سیاست های بازاریابی

  بازاریابی تحقیقات بازاریابی موبایلی 1

 


تحقیقات بازاریابی می تواند به عنوان توسعه، تفسیر و تعامل اطلاعات تصمیم گیرانه تعریف شود که در تمام مراحل فرآیند بازاریابی استفاده شود. مدیران برای معرفی محصولات و خدماتشان نیاز به اطلاعاتی دارند که ارزش ذاتی آنها را در ذهن مشتری ایجاد می کند. اما ادراک ارزش یک رویکرد منطقی است و آنچه که مشتریان در سال جاری اولویت بندی می کنند، کاملا متفاوت از آنچه که در سال آینده در اولویت قرار می دهند است.

به همین ترتیب، عناصری که اولویت ایجاد می کنند، نمی توانند به سادگی از اطلاعات عمومی دریافت شوند. بلکه، داده ها باید جمع آوری و بررسی شوند. هدف از تحقیقات بازاریابی، اطمینان از واقعیت ها و جهت هایی است که مدیران برای گرفتن تصمیمات مهم بازاریابی خود به آنها نیاز دارند. با این حال، برای افزایش بازده تحقیقات بازاریابی، کسانی که از آن استفاده می کنند، نیاز به درک روند تحقیق و محدودیت های آن دارند.

 

تحقیقات بازار جهانی

بازاریابی جهانی ، تطبیق استراتژی های بازاریابی سازمانی برای تطابق یافتن با موقعیت خاص یک کشور تعریف می باشد.

فرض کنید ما یک ویجت داریم که می خواهیم در اروپا به فروش برسانیم و در حال برنامه ریزی برای آن هستیم. ما نیاز به تصمیم گیری استراتژیک مانند تقسیم بندی بازار، محلی سازی، برنامه ریزی استراتژیک و غیره داریم.

تحقیقات بازار جهانی موارد زیر را روشن میکند:

  • تصمیم بگیرید که آیا به خارج از کشور میروید
  • ایده ای درباره قدرت رقابتی بازار جهانی بدست آورید
  • تصمیم بگیرید که به کدام بازار با اطلاعات بهتر وارد شود
  • ارائه دانش در مورد چگونگی ورود به بازار جهانی
  • راهنمایی درمورد فرمولاسيون برنامه بازاريابی، تصميم گيری درباره محصول، ارتقاء، قيمت گذاری محصول و انتخاب کانال توزيع
  • کمک در شرکت های بازاریابی

به طور خلاصه، می توان نتیجه گرفت که تحقیقات بازار جهانی زمانی که فرد می خواهد کسب و کار را در سطح جهانی ، همانند دیگر کشورها، گسترش دهد ضروری است.

 

مقایسه تحقیقات بازاریابی و تحقیقات بازار

تحقیقات بازار به طور دقیق در مورد جمع آوری اطلاعات در مورد اندازه و روند بازار است در حالیکه تحقیقات بازاریابی طیف وسیعی از فعالیت ها را پوشش می دهد و ممکن است شامل تحقیقات بازار باشد.
تحقیقات بازاریابی یک روند فرایند هماهنگی عمومی تراست که می تواند برای انواع مختلف مشکلات بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد. تحقیقات بازاریابی به خودی خوددر مورد تصمیمات بازاریابی نیست و همچنین تضمین نمی کند که این شرکت در بازاریابی محصولات خود موفق خواهد بود یانه. با این حال، هنگامی که در یک روش هماهنگ، سیستماتیک، تحلیلی و عینی انجام می شود، تحقیقات بازاریابی می تواند عدم قطعیت در تصمیم گیری را کاهش دهد و احتمال و میزان موفقیت را افزایش دهد.

 
منبع: Tutorialspoint