استراتژی بازاریابی

اهمیت و ضرورت آن

 Marketing

استراتژی بازاریابی چیست؟

استراتژی بازاریابی برنامه جامعی است که به ویژه برای دستیابی به اهداف بازاریابی سازمان طراحی شده است ویک طرح برای دستیابی به اهداف بازاریابی است. استراتژی بازاریابی جزء اصلی یک طرح بازاریابی است و پس از تحقیقات بازاریابی دقیق طراحی می شود. یک استراتژی بازاریابی به سازمان کمک می کند تا تمرکز خود را بر روی بهترین فرصت های ممکن برای کسب درآمد افزایش دهد.


انتخاب بازار هدف

با انتخاب بازار هدف ما تعیین میکنیم که مجصولات خود را به چه کسانی خواهیم فروخت. همه بخش های بازار برای یک سازمان سودمند نیستند. بخش های خاصی از بازار وجود دارد که سود سریع را تضمین می کند، بخش هایی خاصی وجود دارد که ممکن است به طوربالقوه سود بالایی داشته باشند، اما ممکن است موانع زیادی برای ورود به آنها وجود داشته باشد. انتخاب دقیق باید توسط سازمان انجام شود. یک تحقیق بازاریابی مستقل باید در مورد صفات خریداران و نیازهای خاص خریداران در بازار هدف انجام شود.


جمع آوری مجموعه بازاریابی

با استفاده از مجموعه بازاریابی، سازمان مشخص میکند که باجه رویشی محصولات خود راخواهد فروخت.این سازمان باید 4 P بازاریابی را در ترکیب مناسب جمع آوری کند. جمع آوری مجموعه بازاریابی بخش مهمی از کار بازاریابی است. تصمیم گیری های مختلف باید انجام شود مانند

 • مناسب ترین ترکیب چهار P در یک وضعیت خاص کدام است
 • چه کانال های توزیع در دسترس هستند و کدام یک باید استفاده شود
 • چه استراتژی توسعه ای باید در بازار هدف مورد استفاده قرار گیرد
 •  چگونه باید ساختار قیمت طراحی شود


اهمیت استراتژی بازاریابی

 • استراتژی بازاریابی یک سازمان رادر برابر رقبای خودبرنده می کند.
 • استراتژی در ایجاد کالاها و خدمات با بهترین سود دهی بالقوه کمک می کند.
 • استراتژی بازاریابی در کشف مناطق تحت تاثیر رشد سازمانی کمک کند و در نتیجه به ایجاد یک طرح سازمانی برای تامین نیازهای مشتری کمک می کند.
 • این استراتژی کمک می کند تا قیمت مناسب برای کالاها و خدمات سازمان بر اساس اطلاعات جمع آوری شده توسط تحقیقات بازار تخمین زده شود.
 • هماهنگی موثر ادارات را تضمین میکند.
 • به سازمان کمک می کند تا بهینه ترین استفاده از منابع خود را برای ارائه پیام تبلیغاتی به بازار هدف داشته باشد.
 • یک استراتژی بازاریابی کمک می کند که پیش درآمد بودجه تبلیغاتی را اصلاح کنید و همچنین یک روش را تعیین می کند که دامنه طرح را تعیین می کند، یعنی درآمد حاصل از طرح تبلیغاتی را تعیین می کند.


به طور خلاصه، یک استراتژی بازاریابی به وضوح توضیح می دهد که چگونه سازمان به اهداف پیش تعیین شده می رسد.


استراتژی رقابت – مقابله با رقابت

بازارهای مصرفی و تجاری دارای مشخصه های متمایزی هستند که از طریق آنها کار می کنند. پیشتر، به طور عمده درمورد درک مشتری و کسب و کار آنها صحبت شد. اما در این عصر تکنولوژی و جهانی سازی شرکت ها نمی توانند مانع رقابت شوند.
بسیاری از شرکت ها هزینه خود را با سپردن تولید به کشورهای آسیایی کاهش می دهند. شرکت ها باید در مورد برنامه های استراتژی و برنامه بازاریابی که توسط رقبا انجام می شود اطلاعات کافی داشته باشند، تا بتوانند با موفقیت به کار خودادامه دهند.
مدل پنج نیروی مایکل پورتر در شناسایی نیروهای رقابتی مناسب است که بر هر کسب و کار در هر محیطی تاثیر می گذارد. این پنج نیرو عبارتند از تهدید شرکت هایی از همان بخش، تهدید از وارد کنندگان جدید در بخش، تهدید از محصولات جایگزین، تهدید از افزایش قدرت چانه زنی مصرف کننده و تهدید از قدرت چانه زنی عرضه کننده. اگر در یک بخش فعالان بیش از حد وجود داشته باشد، اگر بخش به اشباع رسیده باشد، اگرامکان گسترش بیشترکار برای ادامه عملیات وجود نداشته باشد ادامه کار برای شرکت دشوار خواهد شد. اگر موانع ورودبه یک کار کم باشد ورود برای شرکت ها آسان می شود که باعث غیر جذاب شدن کار میشود اما اگر موانع ورود سخت است برای شرکت بهتر خواهد بود.
محصولات جایگزین تهدید بزرگی هستند و دامنه افزایش قیمت را محدود می کنند. اگر مصرف کنندگان بهتر سازماندهی شوند، محصولات بیشتری در دسترس خواهند بود و می توانند فشار بر سود را ایجاد کنند و بخش غیر جذاب را ایجاد کنند. به همین ترتیب، اگر تامین کنندگان بهتر سازماندهی شوند، تعداد کمترخواهد شد و تامین یک ماده خام اصلی برای تولید نهایی ضروری خواهد بود که این نیز بخش را غیر جذاب می سازد.
مشکلات با تهدیدها یک چیز است، اما اگر شرکت ها قادر به شناسایی رقابت های خود نباشند، عواقب جدی ایجاد خواهد شد. در سال های اخیر، تکنولوژی و اینترنت روش کسب و کار را تغییر داده است. بسیاری از شرکت ها با توجه به رقابت ناشی از اینترنت گرفتار می شوند. خرده فروشان مانند Wal-Mart و Target در رقابت با Amazon.com خرده فروشان آنلاین مواجه هستند. شرکت ها رقابت را در یک قالب مستقیم مشاهده می کنند. این فرمت مستقیم شامل ساختار صنعت، تعداد فعالان، موانع ورود و خروج، مدل کسب و کار و توانایی جهانی شدن است. بازار به رقابت با شیوه ای جامع تر نگاه می کند که در آن محصولات مختلف می توانند نیاز مشابهی را برآورده کنند. به عنوان مثال، برای نوجوانان مد را می توان با استعاده ازپوشش یک هنرمند موسیقی توضیح داد، بنابراین با محدود کردن بودجه انتخاب می تواند تنها یکیباشد. رویکرد بازار تعداد رقیب را به شیوه ای واقعی و انتزاعی افزایش می دهد.
شرکت ها پس از گذر از روند شناسایی رقابت، همچنین باید تجزیه و تحلیل عمیق از نظر طبیعت، استراتژی، قدرت، ضعف و الگوی عملیات. شرکت های مشابه داشته باشند. به عنوان مثال، در بازار لپ تاپ، اپل در بالای رده قرار دارد، در حالی که دل مدل های پایین تر ارائه می دهد.
شرکت ها باید انگیزه و هدف رقیب را در بازار درک کنند. شرکت های آمریکایی به ارزش سهامداران اعتقاد دارند در حالی که شرکت های ژاپنی به سهم بازار اعتقاد دارند. شرکت های آینده نیاز به درک قدرت و ضعف رقیب دارند. به عنوان مثال، دسترسی GM در ایالات متحده آمریکا خوب است، اما ضعف آن کیفیت است ولی تویوتا دارای شبکه فروش گسترده ای نیست اما کیفیت خوبی را ارائه می دهد. الگوی عملیاتی رقبا نیز نیاز به مطالعه دقیق دارد.از جمله اقدام رقیب در مواجهه با چالش در بازار.
برای مقابله با شرکت های رقیب نیاز به طراحی یک سیستم اطلاعاتی وجود دارد. شرکت ها نیاز به شناسایی پارامترهایی دارند که در تجزیه و تحلیل رقابت کمک خواهند کرد. پس از آن مرحله جمع آوری اطلاعات است که برای آن منابع و روش ها باید نهایی شود. هنگامی که اطلاعات جمع آوری می شود، باید تجزیه و تحلیل شده وبرای تصمیم گیرندگان اصلی ارسال شود تا روی آنها اقدام انجام شود. همانطور که هزینه های مربوط به طراحی و نگهداری چنین سیستمی وجود دارد، برخی از شرکت ها قراردادی را به شرکت هایی اختصاص می دهند که متخصص در فعالیت های جمع آوری اطلاعات هستند.
اطلاعات از سیستم در طراحی استراتژی های بازاریابی مفید است. استراتژی بازاریابی بسته به موقعیت شرکت در بازار تکامل می یابد. رهبران بازار، رقیب بازار، پیروان بازار و فعالان سرسخت ، چهارمورد هستند که شرکت در طراحی استراتژی باید در نظر بگیرد.
کار با رقابت کار ساده ای نیست و نیاز به منابع اختصاصی نیروی انسانی، سیستم و بودجه دارد. هر لغزش از جانت شرکت باعث کاهش سهم بازار و سود خواهد شد.

 

منبع: Management study guide