نمونه های واقعی از بوم مدل کسب و کار

مدل های کسب و کار Linkedin و Ubere و ..

درک چگونگی رویکرد کار یک چیز است و دنبال کردن مثال شخص دیگرچیزی کاملا متفاوت است. اگر هنوز در حال تلاش برای کشف آنچه باید در هیئت مدیره خود قرار دهید هستید، در اینجا چند نمونه برای قرار گرفتن در مسیر درست آورده شده است.

 

Airbnb

ارائه دهنده خدمات جایگزین Airbnb بر دو بخش بزرگ مشتری - مهمان و میزبان متمرکز می شود - هر کدام از آنها می توانند به زیر شاخه ها تقسیم شوند. همین موضوع در مورد ارزش گذاری گزاره ها صدق می کند: در حالی که برخی از آنها با قیمت های ارزان نسبت به هتل ها جذب می شوند، برخی دیگر به دنبال تجربیات لوکس و غیرعادی هستند که می توانند به راحتی از طریق پلتفرم مورد بررسی قرار گیرند. بزرگترین منبع درآمد Airbnb این هزینه است: میزبان 3 درصد و مهمانان تا 20 درصد شارژ می شوند. برای دیدن دقیق تر مدل Airbnb، این canvas را در Canvanizer ایجاد کنید.

Business Model Canvas for LinkedIn
اوبر

Uber یک مثال معمول است که برای درک BMC استفاده می شود، زیرا این یک کسب و کار برجسته و مورد خوبی از نوآوری در فن آوری است. درست مانند Airbnb، اوبر، یک کسب و کار مشترک دیگر، دارای دو بخش بزرگ مشتری - رانندگان و سواران است. این تقسیم بندی همچنین جغرافیایی و جمعیت شناختی است؛ به نظر می رسد که این سرویس رانندگان را که در مناطقی با بالاترین نرخ بیکاری زندگی می کنند، استخدام کنند. Uber نیز یک سناریو جالب از یک دیدگاه بازاریابی است - یک سرویس نوآورانه،که از بسیاری از رسانه های آزاد استفاده می کند.

 

LinkedIn

LinkedIn همچنین راه حل های چند جانبه برای بخش های مختلف مشتری ارائه می دهد - این کار به طور گسترده ای توسط استخدام کنندگان برای تماس با افراد با استعداد مورد استفاده قرار می گیرد، به مردم کمک می کند هویت حرفه ای خود را حفظ کنند و با متخصصین در زمینه خود ارتباط برقرار کنند، و همچنین می توانند توسط شرکت ها به عنوان کانال بازاریابی استفاده شوند . علیرغم حفظ عملکرد اجتماعی اصلی خود، LinkedIn سه جریان درآمد برای هر بخش مشتری دارد. اولا یک حساب پرداختی است که دسترسی اجتماعی را گسترش می دهد؛ دوم، یک راهکار استخدام است که به کارکنان کمک می کند تا پیشنهادات شغلی را مدیریت کنند، و سوم، تبلیغاتی که به هدف گذاری کردن مخاطبان بر اساس اطلاعات نمایه خود کمک می کند.

Business Model Canvas for LinkedIn