راهنمایی برای شروع مدل کسب و کار

نمودار مدل کسب وکار

 شروع کار با استفاده از مدل نمودار کسب و کار می تواند یک کسب وکار جامع را ایجاد کند که محصولات و خدمات را به وضوح تعریف می کند. مدل نمودار برای انواع شروع کارها مناسب است که باعث ایجاد یک چارچوب ساختاری از ابتدا تا بازار می شود. من این مدل کسب وکار را از طریق برنامه کارآفرینی فناوری دانشگاه استنفورد پیدا کردم و عاشق آن شدم. بنیان گذاران می توانند مدل نمودار را در هر فرمتی(ام سی ورد، اکسل، گوگل دک و تخته)بازسازی کنند. از نظر مشاوران، توصیه می شود که با اجزای مشتری شروع کنید زیرا مشتری همیشه در اولویت است.


فروشنده

پیشنهادات ارزشمند

چرا محصول یا خدمات ضروری است؟ چه نیازی را برآورده می کنید؟مشکل یا وضعیتی که وجو دارد فرصتی برای محصولات یا خدمات ایجاد می کند؟ در اینجا ارزش وهدف مشتریان را پیدا می کنیم. هنگامی که ارزش پیشنهاد تعیین می شود، راه اندازی می تواند به الگوی اولیه برسد.


بخش مشتری

اگر کسی آن را نشناسد، یک محصول عالی از بین می رود. بعد از ظهور یک ایده ی محصول یا خدمات،ضروری است که بازار هدف را تعریف کنید. بازار هدف بیشتر از وسعت بازار است. به عنوان مثال، وسعت بازار برای نوآوری در کفش های ورزشی بسیار زیاد است. با این حال، بسیار مهم است که جغرافیا، جمعیت شناسی، شیوه زندگی وحرفه مشتریانی که این کفش ها را می خرند را پیدا کرده و بازار هدف را تعیین کنید.


کانالها

کانال ها به روش های فروش مستقیم و غیر مستقیم مربوط می شود. کانال های فروش متغیر ای بالا و هزینه های ثابتی را ایجاد می کند. داشتن کانال های فروش باعث متصل شدن به بازار هدف می شود که در عمل بسیار خوب است.پیش بینی های مالی زمانی که با کانال های فروش مرتبط شود بیشتر معنا پیدا می کند.

 

 

روابط مشتری

چگونه فروش جدید تبدیل به یک فروش پایدار می شود؟ به عنوان یک مقیاس راه اندازی، آیا تیم فروش می تواند یک ارتباط مناسب با مشتریان از طریق مدیران حساب برقرار کند؟ یا با یک رویکرد استانداردتر کار کنند؟ آیا لازم است که بنیانگذاران برای استراتژی های متمایز به طور عمومی شناخته شوند؟ این ها پرسش های طوفان مغزی(حلال مشکل)است که به تقویت ارتباط مشتری ها کمک می کند.


اعمال

فعالیت های کلیدی

راه اندازی و یا هر کسب و کاری دارای یک سری فعالیت های دورنی و بیرونی مانند پیدا کردن همکاران، توسعه محصولات، ساخت تیم فنی و فروش، مدیریت تیم و خیلی چیز های دیگر است که باید به آن رسیدگی شود.فعالیت های کلیدی مربوط به عملیاتی است که مستقیما به مشتری ارزش می دهد. همه فعالیت ها را می توان لیست کرد.

 

منابع کلیدی

برای اطمینان از اینکه منابع کلیدی با توجه به جدول زمانی تکمیل شده است، چه منابعی لازم است؟ آیا راه اندازی به استعداد، یک بنیانگذار و یا یک توسعه دهنده نیاز دارد؟ آیا زمان استخدام مشاور حقوقی است؟ دفتر یا وسایل حمل و نقلی را اجاره کنید؟ منابع به طور مستقیم با فعالیت های کلیدی مرتبط هستند. این بسیار مهم است که ارتباط زنجیره های راه اندازی را با منابع و فعالیت ها و بهترین کانالها درک کنیم.

 

هزینه

جریان درآمد

بیشترین خطر زمانی است که یک راه اندازی برای انقباض و مقیاس پذیری به یک مشتری یا یک بخش فروش متکی باشد.ارزش درک شده مشتری و همچنین رقابت مستقیم برای محصول یا خدمات قیمت اولیه را تعیین خواهد کرد. برای تداوم، یک شرکت تازه راه اندازی شده باید مقادیر قیمت گذاری واقعی را برای تقاضای مشتری تعیین کند.


ساختار هزینه

کل درآمد=قیمت xتعداد

کل هزینه=هزینه های ثابت+هزینه های متغیر

تعداد فعالیت های کلیدی و منایع کلیدی برای هزینه های یک راه اندازی مورد نیاز است. اگر راه اندازی تعیین کند که به مراکز آجر و ملات نیاز است هزینه های ثابت به سرعت بالا می رود. اگر تعداد زیادی برای مقیاس پذیری استخدام شوند، هزینه های متغیر می تواند افزایش یابد. انگیزه سود و درآمد باید همیشه درهنگام شروع فروش نمایان باشد. همیشه هزینه های حاشیه ای را که هزینه یک واحد اضافی یا خدمات را شامل می شود را درنظر بگیرید. زمانی که هزینه های حاشیه ای افزایش می یابد این نشانه ای است برای اینکه ساختار هزینه ها دوباره ساخته شود.

 

شرکای کلیدی

راه اندازی نیاز به شرکای استراتژیک دارد:

  • کمک برای تکمیل کردن فعالیتهای کلیدی
  • برای ارزش نهایی به مشتریان همکاری کنید.همکاری بین شرکتهای بزرگ ودانشگاهها یکی از بهترین نمونه ها است.
  • کسب و کار را گسترش دهید. شرکای تجاری به شرکای استراتژیک تبدیل میشوند. این مشارکت ها اعتبار، دید و دسترسی به سرمایه را گسترش میدهد.

من طرفدار پروا قرص مشارکت استراتژیک هستم. به عنوان مثال یک شرکت راه اندازی شده برای نوشیدنی انرژی زا را در نظر بگیرید که شرکای آن بنیان گذاران NGO هستند فروش محصولات این فروش نسبت به شرکتی که به صورت تکی و کورکورانه کار میکند بسیار بالا و قابل توجه است.

BMC یک ابزار شگفت انگیز برای شروع کارهای اولیه است. این ابزار بسیار پویا است. یک ابزار مدیریت هوشمند است که میتواند برای پروژههای مختلف مورد استفاده قرار بگیرد. مراحل از ابتدا تا انتها نحوه یادگیری و استفاده از این برنامه را در کسب وکار را نمایان کرد و شما را از پیاده سازی تکنیکها بهره مند ساخت.

منبع: StartUs Magazine