مدیریت تکنولوژی و کتاب محیط تجارت

محیط تجارت اثر آلفرد مارکوس

 Tech

 

سازمان‌های امروزی باید از نظر به‌کارگیری استراتژی تاثیرگذارتر از قبل باشند. این استراتژی‌ها منعکس کنندۀ فشار تکنولوژی پیش‌گام خارجی، فشار اقتصادی، سیاسی و تجاری است. در این باره، استاد رهبری استراتژی تکنولوژی، آلفرد مارکوس ابزار قدرتمندی برای پیش‌بینی تغییرات، مدیریت تهدیدها و فرصت‌های موجود ارائه می‌دهد.
با به کارگیری مطالعات دربارۀ موارد دقیق، مارکوس نشان داده است که چگونه وقایع ممکن را از زمان حال به آینده موکول کنیم. ویژگی‌های مثبت و منفی قابل تغییر را در نظر بگیریم و گام‌هایی که در راستای رسیدن به آینده‌ای که مایل به وقوع آن هستید را بررسی کنید. او راهنمایی‌های عملی برای تحلیل استراتژی‌های موجود، چالش‌ها، مشتریان، فروشنده، رقیبان حال حاضر و آینده و جایگزین‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای پیشنهادات شما ارائه می‌دهد.
مارکوس به شما کمک می‌کند تا وقایعی که موجب نابودی یک مدل تجاری در حال پیشرفت یا تبدیل یک شرکت با تولید بالا به یک شرکت زیان‌بار می‌شود را شناسایی کنید. شما یاد می‌گیرید چگونه این موارد را با هم ادغام کنید: تغییرات و تبدیلات عظیم تکنولوژی، امنیت جهانی، اقتصادی، پایداری در تحلیل‌ها و کاهش خطرات غیرقابل پیش‌بینی را تا حد ممکن پایین آورید.
سپس مارکوس نشان می‌دهد که چگونه به طور سازمان‌یافته، پاسخ‌های ممکن که مربوط به جایگاه محصول، مزیت رقابتی ادغام و تملک، جستجو، همکاری، جهانی ساختن و خلاقیت هستند را بررسی کنیم. در آخر از آن‌جا که معمولا تجارت بیشترین پیش‌بینی‌های غیرقابل اجتناب را در نظر نمی‌گیرد، او از شما می‌خواهد که چالش بررسی سازمان را جدی بگیرید. در این صورت به موقع می‌توانید اقدام کنیو آینده‌ای که خواهانش هستید را بسازید.

فصل زیر از این کتاب می‌باشد:

تغییرات تکنولوژی، بر اساس نظر اسکومپتر، مانند انفجارهایی هستند که موجب ابداعاتی در بخش‌هایی خاص می‌شوند. صنایع پیشتاز با داشتن قدرت موفقیت در آینده می‌توانند با شیوه‌ای خاص جایگزین یکدیگر شوند. بدون این عوامل کمک کننده به رشد اقتصاد، پیشرفت اقتصادی میسر نیست. بنابر گفتۀ اسکومپتر، فرآیند انتقال تکنولوژی باید "تخریب خلاق" نامیده شود. هنگامی است که تکنولوژی برتر با تکنولوژی پایین‌تر جابه‌جا می‌شود و در جایگاه خود به صورت غالب عمل می‌کند. بخش‌های عقب‌مانده با گذر زمان در گذشته جا می‌مانند و تکنولوژی‌های نوین متداول می‌شوند. بنابر گفتۀ اسکومپتر، اقتصادهای جدید و تازه نفس رایج می‌شوند.

در جهان صنعتی، بعد از جنگ جهانی دوم شاهد بخشی با رشدی پویا بوده‌ایم. اگرچه در آغاز دهۀ 1970 رشد جهانی کاهش یافت. در شکوفایی جنگ جهانی دوم، جامعه صنعتی نوآوری خود را از دست داد. نیاز به تکنولوژی نوین هنوز هم احساس می‌شود.


قدرت ذهن

جامعه‌شناس دنیل بل توضیح می‌دهد که تغییر حاکم بر تکنولوژی که شکوفایی پسا جنگ را به عنوان پسا صنعتی ضروری می‌کند. در این دوره دانش تئوری موجب ایجاد نوآوری می‌شود که حرفه‌ای ها غالب می‌شوند و ارزیابی برمبنای تکنولوژی نقشی اساسی بر عهده می‌گیرد.
قدرت ذهن بر تمامی چیزهای بدون تفکر تسلط می‌یابد. در گذشته، فعالیت‌های اقتصادی در نیروی کار فیزیکی، منابع طبیعی وسرمایه خلاصه می‌شد. برای مثال ریزتراشه در ظهور فناوری اطلاعات حرف اصلی را می‌زد؛ (فصل 9 "کنترل از دست رفته در تکنولوژی موبایل) هزینۀ مواد فقط 2 درصد از هزینۀ محصول را تشکیل می‌داد و بیشتر ارزش شامل ایده‌ها برای طراحی ریزتراشه بود. مثال‌های دیگر شامل تکنولوژی درمانی، ژنتیک، انرژی‌های تبدیل‌پذیر، هوش مصنوعی، علم مواد و تکنولوژی نانو از این قبیل هستند. ارزش اصلی مواد نیست، بلکه ایده‌ها هستند. این فصل به طور خلاصه در تایید این تکنولوژی هاست، درحالی که فصل بعدی درمورد مثال‌های ملموس درمورد تلاش برای تبلیغات تکنولوژی و مشکلاتی که با آن مواجه می‌شوند می‌باشد.

 

منبع: Linkedin