اهمیت افکارمان

 

چرا افکارمان بسیار مهم هستند؟

افکارمان این قدرت را دارند که زندگیمان را شکل دهند و موجب شادیمان شوند.افکار، سازندۀ احساسات و روحیات ما هستند.
بنابریان اگر به موضوعی مثبت فکر کنیم، آن وقت احساس خوبی خواهیم داشت. پس اگر به موضوعی منفی فکر کنیم، مسلماً نباید انتظار داشته باشیم حس خوبی داشته باشیم. در واقع این دو در تضاد هم هستند.
بنابر قانون جذب، افکار ما همانند آهن‌ربا هستند و فرکانس خود را دارند. هنگامی که در مورد چیزی فکر می‌کنیم، فرکانسی براساس افکارمان ساطع می‌کنیم و بر این اساس که افکارمان هم‌چون آهن‌ربا هستند، ما هرچیزی را که در فرکانس یکسان با افکارمان باشد، جذب می‌کنیم (قانون جذب، نامی است که به اصطلاح"هرچیزی مثل خودش را جذب می‌کند" اختصاص داده شده است. با تمرکز بر افکار مثبت یا منفی، نتایج مثبت یا منفی را جذب می‌کنیم.)
اکنون اجازه دهید با یک مثال ساده شروع کنم: مطمئناً همۀ ما روزهایی که همه چیز بد پیش می‌رود را تجربه کرده‌ایم، حتی از همان اول صبح. حتی یک اصطلاح است که می‌گویند"از دنده چپ بیدار شده است."

Positive Thinking 600x330
چرا اینگونه است؟

فکر می‌کنم همه چیزهای بد از بین می‌رود و ما نمی‌توانیم ببینیم که یک روز بد تمام شده است. درست نمی‌گویم؟
اما اگر به زمان اول صبح برگردیم، متوجه خواهیم شد که همه چیز با یک فکر منفی آغاز شده است.
دلیل یک روز بد به سادگی به خاطر وجود یک قسمت بد است، حتی یک چیز بی اهمیت مثل برخورد زانو با صندلی و آسیب دیدن آن هنگامی که از خواب بیدار می‌شویم و اتاق را ترک می‌کنیم. افکار مربوط به این رخداد کوچک، موجب بروز یک سری اتفاقات دیگر است که برگرفته از افکار ما هستند.
بگذارید بهتر توضیح دهم: آسیب دیدن زانو کمی درد به همراه دارد و به خاطر آن درد اگر ما بعدازظهر یک نوبت دندان‌پزشکی داریم، ما احساسی منفی از این ماجرا در ذهن خود خلق می‌کنیم و کل آن روز را روزی بد می‌دانیم و باعث می‌شود که همه چیز بدتر شود.
یک فکر، فکر دیگری را جذب می‌کند. مانند یک زنجیره است و کمی شبیه اثر دومینو است که ادامه‌دار است.
یک فکر مثبت، فکر مثبت دیگری را جذب می‌کند و فکری منفی، فکر منفی دیگری را جذب می‌کند.
چه این را دوست نداشته باشم و باور نداشته باشیم، نحوۀ عمل کردن آن چنین است.
بستگی به ما دارد که چگونه رفتار کنیم، که به این موضوع باور داشته باشیم و آن را قبول کنیم و با آگاهی از این موضوع در جهت زندگی شادتر قدم برداریم.
به همین دلیل است که افکارمان تاثیرگذار هستند. به همین منوال مهم است هنگام بیدار شدن در صبح، تصمیم بگیریم که چه افکاری داشته باشیم و حال و احوالمان چگونه باشد.

 

منبع: How to be happy