چگونه یک لیدر خوب باشیم؟

 رهبری 

95 leaders

 

 تعاریف بسیاری برای رهبری وجود دارد. فرهنگ لغت انگلیسی کالینز، رهبری را "رهبر حزب یا گروه" می داند. با این حال، تعریف رهبری واقعی بسیار بیشتر از آن است.
یک رهبر می تواند مدیر اجرایی یک سازمان یا یک کارمند سال اول باشد که تیم خود را به موفقیت در پشت صحنه هدایت می کند. یک رهبر ممکن است قدرت و اقتدار رسمی را هدایت کند. با این حال، اغلب رهبران بزرگ از طریق الهام، متقاعد کردن و ارتباطات شخصی بقیه اعضای گروه را رهبری میکنند.


پس رهبری چیست؟  یک تعریف دقیق این است:

"رهبری هنر هدایت آگاهانه سایرین است که فقط به منظور رسیدن به هدف اتفاق می افتد".رهبران خوب می توانند از طریق بهره گیری از کمک دیگران اگاهانه نتایج را به چالش بکشند.آنها تنها می توانند شرکت های شکست خورده را به شرکت های Fortune 500 تبدیل کنند.و فرهنگ های شرکت را تغییر دهند. رهبری خوب کلید ضروری برای موفقیت شرکت است.


ویژگی های یک رهبر خوب

چه چیزی باعث میشود یک رهبر خوب باشیم؟ در اینجا برخی از ویژگی های مهم آنها را شرح می دهیم:


خودآگاهی

شما در مورد وضعیت عاطفی درونی خود آگاهی کامل دارید.
از نقاط قوت و ضعف خود اگاهی دارید. میدانید چه زمانی بیشترین انگیزه را برای کار کردن دارید و چه زمانی حوصله کار را ندارید. خودتان را می شناسید و به قابلیت ها و محدودیت هایتان واقف هستید که به شما اجازه می دهند تا خودتان را به حداکثر توانایی برسانید.


خودگردانی

شما تمام توانایی خود را به طور موثر و قدرتمند به کار میگیرید. می دانید چطور کارها را انجام دهید، چگونه کارها را سازماندهی کنید و چگونه از تعویض جلوگیری کنید.شما می دانید که چگونه در پروژه ها به افراد گروهتون انرژی بدهید، و هرگاه خشمگین شدید چگونه سعی میکنید ارامشتان را حفظ کنید.در صورت لزوم می توانید سریع تصمیم بگیرید، اما نمی توانید تمام گزینه های موجود در جدول را نیز در نظر بگیرید.

Goodleader 560x320


بصیرت

شما به دنبال یک هدف بزرگتر از خود هستید. این می تواند چیز کوچکی باشد مانند موفقیت تیم، یا یک دیدگاه بزرگتر مانند صلح جهانی باشد. کار را به سوی یک دیدگاه الهام بخشتری سوق میدهید نه نفع شخصی.


توانایی انگیزه دادن

رهبران با امر و نهی کردن توسط دیگران نمیتوانند گروه را هدایت کنند. بخش مهمی از این تلاش برای تمایل کمک به دیگران است. وقتی دیگران احساس می کنند که می خواهید به آنها کمک کنید، آنها به نوبه خود می خواهند به شما کمک کنند.


آگاهی اجتماعی

درک شبکه های اجتماعی و تأثیرگذارهای کلیدی در آن یکی دیگر از بخش های مهم رهبری است. چه کسی در سازمان بیشترین نفوذ را دارد، چه رسمی و چه غیر رسمی؟ چه کسی قلب گروه را حرکت می دهد؟ این ها برخی از ویژگی های مهم رهبران خوب هستند.


هوش هیجانی و رهبری

اکثر این صفات مستقیما به هوش هیجانی بستگی دارند. رهبران با هوش هیجانی بالا ذاتا بیشتر آگاه هستند. آنها فرآیندهای ذهنی خود را درک می کنند و می دانند چگونه آنها را هدایت کنند. آنها در ارتباط با آنچه که عمیقا پرشور هستند در ارتباطند. به طور طبیعی در برابر دیگران مسئولیت پذیرترند و در عوض سختی بیشتری را تقبل می کنند. آنها بیشتر اجتماعی هستند.
رهبری اغلب در مورد "مهارت های نرم" است نه مهارت های سخت . بله، رهبری که می داند چه چیزی باعث بی ارزش شدن گروه میشود، ارزشمند است. با این حال، این رهبر است که می تواند دیگران را به بهترین کار خود برساند که در نهایت باعث برنده شدن سازمان ها میشود.

 منبع: Siyli