استفاده از صورتهای مالی به عنوان یک ابزار در مدیریت

 

صورت های مالی

 

 آماری فصل 4

 استفاده از بیانیه های مالی بیشتر از عکس فوری در کسب و کار سالم به شما کمک میکنند. اظهارات مالی شما همچنین اگر از راه درست استفاده شود، می تواند به عنوان یک ابزار مدیریت قدرتمند برای تاثیر گذاری بر تغییرات مثبت در سازمان مورد استفاده قرار گیرد .
به عنوان صاحب کسب و کار، صورتهای مالی برای ارائه سهامداران، شرکا یا سرمایه گذاران بالقوه با معیارهای کلیدی کسب و کار استفاده می شود. این ابزار قدرتمندی است که صاحبان کسب و کار میتوانند برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف شرکت خود استفاده کنند، و به شما کمک میکند تا بر اساس ان کاری کنید که هر چه زودتر روند نزولی را بهبود ببخشید.
سه جزء اصلی گزارش مالی شامل ترازنامه، بیانیه سود و جریان نقدی میباشد- همه این ترکیبات اطلاعات قابل توجهی را درباره جزئیات ، صلاحیت های اصلی و نقاط ضعف در اختیار شما قرار میدهند. فراتر از مشخصه ای در شناسایی کمبود بالقوه در درآمد، گذر از طریق کار و حفظ این اظهارات به شما نشان می دهد که کدام محصولات یا خدمات برای شرکت شما مناسب تر هستند.


سه اظهارنامه مالی اصلی

• ورق تعادل:

ترازنامه اغلب به عنوان یک تصویر لحظه ای توصیف میشود که عملکرد شرکت را در یک زمان معین مانند دوره سه ماهه یا یک ساله نشان میدهد. این ترازنامه دارایی ها و بدهی های شرکت (به تعهدات نزدیک و بلند مدت) و حقوق صاحبان سهام را مشخص می کند. این بیانیه مالی مهم ترین راهنمای هدایت در سلامت کسب و کار است، زیرا نشان می دهد دقیقا چند درصد کسب و کارتان متعلق به دیگران است.

• صورت حساب درآمد:

همچنین به عنوان بیانیه سود و زیان شناخته شده است، بیانیه خلاصه درآمد و هزینه های شرکت برای یک دوره زمانی داده شده است. این بیانیه مالی بسیار مهم است، زیرا یک دیدگاه بسیار دقیق از درآمد و هزینه های ماهانه را بدون هیچ گونه اطلاعات دیگر در کنار هم قرار می دهد .

• گزارش گردش مالی:

این کار مقادیر و معادل نقدی را که در یک دوره معین که از شرکت خارج یا وارد شده ، ثبت می کند. این برای اندازه گیری مقدار پول نقد یک شرکت استفاده می شود، که بر توانایی آن برای پرداخت تامین کنندگان و کارکنان و سایر تعهدات نزدیک به مدت زمان تأثیر می گذارد. بیانیه جریان پول نقد نیز معمولا مورد استفاده قرار می گیرد تا میزان هزینه درآمد پروژه مورد انتظار را تخمین و هزینه های آینده را ارزیابی کند و همچنین قضاوت کند آیا ممکن است که در درآمد با احتمال عدم پرداخت کاستی ها و بدهی ها هیچ شکافی وجود داشته باشد.

شروع کسب و کار با اظهارات مالی صحیح و یک طرح تعمیر و نگهداری واقعی برای نگه داشتن این سوابق ضروری است. این جنبه از کسب و کارتان را زیاد جدی نگیرید، یکی از رایج ترین اشتباهات برای کسانیست که به نوآوری شرکت های خود می پردازند.
صرف نظر از مزایای آشکار اظهارنامه های مالی برای یک فصل از مالیات هر سال باید صورتهای مالی دقیق داشته باشید، حتی اگر بخواهید کسب و کار خود را (یا به سرمایه گذاران خارجی واگذار کنید) بفروشید . هر بانک، موسسه مالی یا سرمایه گذار خصوصی با توجه به دادن وام به کسب و کارتان، بایستی بیانیه های مالی مناسب را مشاهده کنند. اگر کسب و کارتان را به شخص دیگری واگذار میکنید که به خوبی به این نوع کسب وکار اگاهی ندارد ،با استفاده از این اظهارات میتوانید ارزش شرکت خود را نشان دهید.

منیع: thebalancesmb