دوره MBA

دی ۱, ۱۳۹۵
دوره MBA | دوره DBA | دانشکده مدیریت| دانشگاه تهران| دوره MBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

شروع ثبت نام بیست هفتمین دوره MBA دانشگاه تهران

مدیریت راهبردی کسب و کار  (Master of Business Administration) یا به اختصار MBA (دوره mba) ، گنجینه ای است حاوی مهارتهای جدید و متفاوت برای حل مشکلات مدیریتی […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵
شروع ثبت نام بیست و دومین دوره MBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

شروع ثبت نام بیست و دومین دوره MBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیریت راهبردی کسب و کار  (Master of Business Administration) یا به اختصار MBA (دوره mba) ، گنجینه ای است حاوی مهارتهای جدید و متفاوت برای حل مشکلات مدیریتی […]
تیر ۹, ۱۳۹۳

پذیرش دوره MBA یکساله دانشگاه تهران

  مقدمه فارغ التحصیلان دوره MBA نیروهای کارآمد و موثری می شوند که بر افزایش کارایی و رشد سازمانها تأثیر بسزایی می‌گذارد.هدف اصلی دوره MBA این است که […]