روز: 25 تیر 1401

25 تیر

از بین بردن فرسودگی شغلی و حفظ استعداد‌های برتر

آنچه در این مقاله می‌خوانید: حفظ استعدادهای برتر به مهار فرسودگی شغلی کارکنان بستگی دارد.فرهنگ سازمانی برای بازیابی فرسودگی شغلی حیاتی است.مدیران اجرایی نقش بسزایی در ایجاد یک محیط کاری بدون فرسودگی شغلی دارند. بر اساس تجزیه و تحلیل اخیر...

80

توسعه فردی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران