روز: 28 تیر 1401

28 تیر

بررسی متغیرهای اقتصاد ایران و نحوه تاثیرگذاری آن‌ها بر اقتصاد کلان کشور

متغیرهای اقتصادی در واقع شاخص‌هایی هستند که هر کشور می‌تواند از آن‌ها برای بهبود وضعیت‌ و جایگاه اقتصادی خود بهره ببرد. این متغیرها می‌توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روی اقتصاد کلان تاثیر بگذارند. باید در نظر داشته باشید...

67

مدیریت مالی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران