استفاده از صورت های مالی به عنوان ابزار مدیریتی

 

صورت های مالی مورد استفاده قرار می گیرند تا تصویری فراتر از سلامت کسب و کارتان به شما ارائه دهند. صورت های مالی می توانند به عنوان ابزار قدرتمند مدیریتی مورد استفاده قرار گیرند تا در صورت استفاده به شیوه ی مناسب، بر تغییرات مثبت سازمان تاثیر گذارند.

مدیر کسب و کار، صورت های مالی را مورد استفاده قرار می دهد تا معیار های کلیدی کسب و کار را در اختیار سهامداران، همکاران، یا سرمایه گذاران قرار دهد. این همچنین ابزار قدرتمند تشخیصی برای مالکان کسب و کار می باشد که می تواند برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف شرکت مورد استفاده قرار گیرد، و این می تواند به شما در چارت بندی کردن مسیر انجام کار ها با هدف بیشترین تاثیر گذاری بر جمع کل درامد کمک کند.

سه مولفه ی اصلی صورت مالی (ترازنامه، صورت سود وزیان، و صورت جریان نقدینگی) ترکیب می شوند تا به شما جزئیات مهم درباره ی شایستگی های محوری شما و نقاط ضعفتان ارائه دهند. جدای از کسری های آشکار در درامد، انجام اقداماتی برای تدوین و حفظ این صورت ها به شما کالا ها یا خدماتی را نشان خواهند داد که بهترین عملکرد را در شرکت داشته اند.

سه صورت مالی اصلی

  • ترازنامه: ترازنامه معمولا به عنوان تصویری از عملکرد شرکت در دوره ی زمانی مورد نظر (مانند انتهای فصل یا سال مالی) توصیف می شود. ترازنامه دارایی ها و دیون (که به تعهدات نزدیک و تعهدات بلند مدت تقسیم می شوند) و تساوی حقوق سهام داران شرکت را معرفی می کند. این صورت مالی مهم ترین راهنما در مورد سلامت کسب و کار می باشد، این صورت دقیقا میزان مالکیت شما و دیگران در کسب و کار را نشان می دهد.

  • صورت سود و زیان: صورت سود و زیان، خلاصه ایی از درامد و هزینه های شرکت برای دوره ی زمانی مورد نظر را ارائه می دهد. این صورت مالی حیاتی است چرا که دیدگاهی شفاف از درامد و هزینه های ماهیانه، بدون هیچ اطلاعات دیگری ارائه می دهد.

  • صورت جریان نقدینگی: این صورت، میزان نقدینگی و مبادلات وجوه نقدی در داخل و خارج از شرکت در دوره ی زمانی مورد نظر را ثبت می کند. از این صورت استفاده می شود تا میزان نقدینگی شرکت اندازه گیری شود چرا که بر توانایی شرکت به پرداخت به عرضه کنندگان و کارمندان تاثیر می گذارد. صورت جریان نقدینگی نیز معمولا مورد استفاده قرار می گیرد تا میزان درامدی را نشان دهد که می توان در دوره ی بعدی انتظار کسب آن را داشت، همچنین میزان هزینه های برامده را تخمین زده و هر گونه شکاف درامدی موجود را با عدم پرداخت دیون تجاری تعدیل می کند.

آغاز کسب و کارتان با ارائه ی صورت های درست مالی و حفظ حقیقت جهت نگهداشتن این ثبتی ها ضروری می باشد. عدم استفاده ی کافی از این وجه از کسب و کار یکی از متداول ترین اشتباهات برای شرکت های جدید می باشد که آغاز به فعالیت کرده اند.

در کنار فواید آشکار این صورت های مالی جهت تعیین مالیات سالیانه، دارا بودن صورت های صحیح مالی ضروری می باشند اگر شما بخواهید کسب و کار خود را بفروشید (یا سرمایه گذاران خارجی را به کسب و کارتان وارد کنید). هر بانک، موسسه ی مالی یا سرمایه گذاری خصوصی وام را برای کسب و کار شما پیشنهاد می دهد، که برای این منظور باید صورت های مناسب مالی بررسی شوند. برای افراد خارجی که به طور کامل با کسب و کار شما آشنایی ندارند، این صورت ها چگونگی اندازه گیری ارزش شرکت شما را به آنها نشان می دهند.

با استمرار در بررسی چگونگی تطبیق صورت های مالی با کسب و کارتان، ما مرحله به مرحله چگونگی تطبیق هر یک از این صورت ها را آموزش می دهیم بنابراین کسب و کار شما می تواند از آنها منتفع شود. در ابتدای آن، ما به شما ابزار ها و استراتژی هایی را نشان می دهیم که به شما در مدیریت و به روز نگه داشتن آنها به منظور رشد و پیشرفت کسب و کارتان در آینده کمک خواهند کرد.

 

منبع: The balance ESNB