بازدیدها:3113
مصاحبه با شما
  • مصاحبه با شما - قسمت دوم
  • مصاحبه با شما - قسمت دوم
  • mosahebe 2
  • مصاحبه با شما
  • برای دسترسی به امکانات سایت عضو شوید.
دوره های کاربردی MBA و DBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران مصاحبه با دانشپذیران - قسمت دوم