بازدیدها:3289
مصاحبه با اساتید
  • دکتر صادق سپندارند مدرس دوره های MBAوDBA دانشگاه تهران
  • دکتر صادق سپندارند مدرس دوره های MBAوDBA دانشگاه تهران
  • Dr.Sepandarand
  • مصاحبه با اساتید
  • برای دسترسی به امکانات سایت عضو شوید.

دکتر صادق سپندارند مدرس دوره های MBA و DBA مرکز آموزش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران