بازدیدها:2841
مصاحبه با اساتید
  • مهندس سارا صیدلو - مدیر اجرایی مرکز
  • مهندس سارا صیدلو - مدیر اجرایی مرکز
  • Sara Seydlo
  • مصاحبه با اساتید
  • برای دسترسی به امکانات سایت عضو شوید.

خانم مهندس سارا صیدلو | مدیر اجرایی مرکز آموزش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران