بازدیدها:2344
مصاحبه با اساتید
  • دکتر مهدی باغبان مدرس دوره های MBA و DBA دانشگاه تهران
  • دکتر مهدی باغبان مدرس دوره های MBA و DBA دانشگاه تهران
  • Dr.baghban
  • مصاحبه با اساتید
  • برای دسترسی به امکانات سایت عضو شوید.

دکتر مهدی باغبان مدرس دوره های MBA و DBA مرکز آموزش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران