بازدیدها:2397
مصاحبه با اساتید
  • دکتر وحید قربانی مدرس دوره های MBA و DBA دانشگاه تهران
  • دکتر وحید قربانی مدرس دوره های MBA و DBA دانشگاه تهران
  • Dr.Ghorbani
  • مصاحبه با اساتید
  • برای دسترسی به امکانات سایت عضو شوید.

دکتر وحید قربانی مدرس دوره های MBA و DBA مرکز آموزش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران