بازدیدها:2394
مصاحبه با اساتید
  • دکتر امیرحسین خالقی مدرس دوره های MBA و DBA دانشگاه تهران
  • دکتر امیرحسین خالقی مدرس دوره های MBA و DBA دانشگاه تهران
  • Dr.Khaleghi
  • مصاحبه با اساتید
  • برای دسترسی به امکانات سایت عضو شوید.

دکتر امیرحسین خالقی مدرس دوره های MBA و DBA مرکز آموزش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران