بازدیدها:2873
مصاحبه با اساتید
  • دکتر محمدجواد ثابت مدرس دوره های MBA و DBA دانشگاه تهران
  • دکتر محمدجواد ثابت مدرس دوره های MBA و DBA دانشگاه تهران
  • Dr.Sabet
  • مصاحبه با اساتید
  • برای دسترسی به امکانات سایت عضو شوید.

دکتر محمدجواد ثابت مدرس دوره های MBA و DBA مرکز آموزش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران