بازدیدها:2362
مصاحبه با اساتید
  • جناب آقای محمد گرجی آرا مدرس دوره های MBA و DBA دانشگاه تهران
  • جناب آقای محمد گرجی آرا مدرس دوره های MBA و DBA دانشگاه تهران
  • Dr.Gorjiara
  • مصاحبه با اساتید
  • برای دسترسی به امکانات سایت عضو شوید.

جناب آقای محمد گرجی آرا مدرس دوره های MBA و DBA مرکز آموزش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران