بازدیدها:2146
مصاحبه با اساتید
  • دکتر رحیم اسفیدانی مدرس دوره های MBAو DBA دانشگاه تهران
  • دکتر رحیم اسفیدانی مدرس دوره های MBAو DBA دانشگاه تهران
  • DR.Esfidani
  • مصاحبه با اساتید
  • برای دسترسی به امکانات سایت عضو شوید.

دکتر رحیم اسفیدانی مدرس دوره های MBA و DBA مرکز آموزش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران