برچسب: استراتژی بازاریابی

15 مرداد

استراتژی بازاریابی STP چیست؟

هدف اصلی استراتژی بازاریابی STP و به طور کلی هدف اصلی شرکت‌ها، توسعه و ارائه‌ محصولاتی است که برای مشتریان خلق ارزش و برای شرکت خلق سود نماید؛ بنابراین گزینش بهترین راهکار توسعه محصول و استراتژی بازاریابی صحیح برای موفقیت...

664

بازاریابی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران