برچسب: بوم مدل کسب و کار

5 شهریور

چگونه بوم مدل کسب و کار خود را طراحی کنیم؟

بوم مدل کسب و کار چیست؟ بوم مدل کسب و کار و یا کانواس کسب و کار، یک نمایش بصری از یک کسب و کار است که تمام عوامل استراتژیک کلیدی و ارتباط آنها با یکدیگر را برجسته می‌کند. به...

146

مدل کسب و کار

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران