برچسب: مارکتینگ

19 آذر

قسمت سیزدهم برنامه راهکار با موضوع بازاریابی درون‌گرا

[presto_player id=4284]     بازاریابی درون‌گرا: بازاریابی درون‌گرا یک استراتژی مبتنی بر مجموعه‌ای از انواع بازاریابی‌های مختلف؛ بازاریابی کششی، بازاریابی محتوا، رسانه‌های اجتماعی و... است که منجر به این مهم می‌شوند که؛ مشتریان بالقوه شرکت را شناسایی کنند و در...

123

برنامه راهکار

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران