برچسب: کسب و کارها

10 خرداد

قسمت اول برنامه راهکار با موضوع رمز بقاء کسب و کارها

[presto_player id=4253]   رمز بقاء کسب‌و‌کارها در هزاره سوم عامل حیاتی در بقاء یک کسب‌وکار و کسب سود، داشتن « تفکر استراتژیک » در سازمان است. تفکر استراتژیک شامل مجموعه‌ای از پیش‌بینی‌های دقیق و آگاهانه از تهدیدها و فرصت‌های پیش...

256

برنامه راهکار

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران