روز: 25 آذر 1402

25 آذر

چگونه یک مدیر موفق باشیم؟

یافتن، حفظ و توسعه افراد بزرگ آسان نیست، اما همین امر برای مدیران بزرگ چالش برانگیزتر است. تفاوت‌های بسیاری بین مدیریت و رهبری وجود دارد. از جمله مسئولیت‌های یک مدیر، تقسیم وظایف و تأیید کا‌رها است، اما یک رهبر باید...

327

دسته‌بندی نشده

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران