روز: 10 دی 1402

10 دی

تورم چیست و چه تاثیری در اقتصاد دارد؟

شاید تورم یکی از آشناترین کلمات در حوزه اقتصاد باشد. تورم، کشورها را به دوره‌های طولانی بی‌ثباتی کشانده است. بانکداران و اقتصاددانان اغلب آرزو دارند که به عنوان مهارکنندگان تورم شناخته شوند، اما بیشتر اوقات در این امر ناموفق مانده‌اند....

598

توسعه فردی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران