مخاطبان دوره DBA یکساله

  • مدیران و کارآفرینان کشور
  • مديران ارشد و میانی سازمان ها و شرکت ها
  • کارشناسان فعال، با انگیزه و کارآفرین
  • فارغ التحصيلان مقاطع کارشناسی ارشد مؤسسات آموزش عالي در رشته هاي مختلف (علوم انساني، فني و مهندسي، علوم پايه، هنر، معماری، پزشکي و غيره)
  •  

این مدیران علاوه بر بهره مندی از تجربه غنی اجرایی خود نیازمند آن هستند که از علم روز مدیریت برای توسعه کسب و کار خود به بهترین نحو استفاده کنند. اساتید دوره DBA نیز عمدتا از برترین اساتید حوزه مدیریت انتخاب می شوند که علاوه بر تبحر در علم روز مدیریت می توانند راهکارهای اجرایی برای استفاده کاربردی از علم مدیریت در سازمان‌ها را، ارائه دهند. دوره  DBA می تواند دارای گرایش تخصصی باشد ولی عموما به صورت عمومی (بدون گرایش) ارائه می شود.