دسته: مدل کسب و کار

5 شهریور

چگونه بوم مدل کسب و کار خود را طراحی کنیم؟

بوم مدل کسب و کار چیست؟ بوم مدل کسب و کار و یا کانواس کسب و کار، یک نمایش بصری از یک کسب و کار است که تمام عوامل استراتژیک کلیدی و ارتباط آنها با یکدیگر را برجسته می‌کند. به...

1131

مدل کسب و کار

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

7 تیر

تنظیم ترازوی هزینه و درآمد در بوم مدل کسب و کار

تنظیم ترازوی هزینه و درآمد در بوم مدل کسب و کار به چه عواملی بستگی دارد؟ چرا اغلب کارشناسان اقتصادی و کارآفرینی، توصیه می‌کنند که از همان ابتدای طراحی بوم مدل کسب و کار، بحث تنظیم ترازوی هزینه و درآمد...

683

مدل کسب و کار

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

11 اسفند

مدل کسب و کار چیست؟

مدل کسب و کار یک ساختار مفهومیست که از قابلیت حیات محصول یا شرکت پشتیبانی می کند و توضیح می دهد که چگونه این شرکت کار می کند، پول به دست می‌آورد و چگونه می خواهد به اهدافش دست یابد....

602

مدل کسب و کار

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران