دسته: مدیریت رفتار سازمانی

2 بهمن

رفتار سازمانی

مقدمه اصلی‌ترین عامل هر سازمانی نیروی انسانی آن است و از آنجایی‌ که هر یک از اعضای سازمان در محیط‌های گوناگون (خانواده، مدرسه، دانشگاه یا حتی جامعه) با مذهب، ارزش‌ها، شرایط اقتصادی، نیازها و فرهنگ‌های متفاوت بزرگ شده‌اند، طبیعی است...

1005

مدیریت رفتار سازمانی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران