دسته: مهارتهای ارتباطی

11 اسفند

چگونه عملكرد سيستم مديريتی را از طريق ارتباط بهتر، بهبود ببخشيم؟

ارتباط به طور ساده کلید مدیریت یک کسب و کار است. در حقيقيت مي توان عملكرد مديريت را از طريق چگونگي برقراري ارتباط، بيان ايده، همكاري و حل و فصل مشكلات ارزیابی کرد. متاسفانه، عدم توجه به مساله ارتباطات، هزينه...

808

مهارتهای ارتباطی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

11 اسفند

چرا برقراری ارتباط موثر مهمترین مهارت كسب و كار است؟

در ارتباط موثر نياز به پيچيدگي نيست، ارتباط موثر مي تواند در كسب و كار شما از طريق آسان ترين راهها تمرين شود. همه كسب و كارهاي موفق، فارغ از این كه چه ميزان با يکديگر متفاوت اند، موفقيت خود...

908

مهارتهای ارتباطی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران