برچسب: ارتباط

11 اسفند

چگونه عملكرد سيستم مديريتی را از طريق ارتباط بهتر، بهبود ببخشيم؟

ارتباط به طور ساده کلید مدیریت یک کسب و کار است. در حقيقيت مي توان عملكرد مديريت را از طريق چگونگي برقراري ارتباط، بيان ايده، همكاري و حل و فصل مشكلات ارزیابی کرد. متاسفانه، عدم توجه به مساله ارتباطات، هزينه...

767

مهارتهای ارتباطی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران