برچسب: تفکر استراتژیک

9 اسفند

۱۱ ویژگی مشترک در افراد دارای تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک فرآیندی است که نحوه تفکر افراد در مورد ارزیابی، مشاهده و ساختن آینده برای خودشان و دیگران را تعریف میکند. در دوران کنونی، ضرورت تفکر استراتژیک نه تنها در محیط کسب و کار، بلکه در تصمیم گیری های شخصی...

762

مدیریت استراتژیک

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

10 خرداد

قسمت اول برنامه راهکار با موضوع رمز بقاء کسب و کارها

[presto_player id=4253]   رمز بقاء کسب‌و‌کارها در هزاره سوم عامل حیاتی در بقاء یک کسب‌وکار و کسب سود، داشتن « تفکر استراتژیک » در سازمان است. تفکر استراتژیک شامل مجموعه‌ای از پیش‌بینی‌های دقیق و آگاهانه از تهدیدها و فرصت‌های پیش...

641

برنامه راهکار

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران