برچسب: قسمت دوم

24 خرداد

قسمت دوم برنامه راهکار با موضوع آینده پژوهی؛ خلق آینده هوشمندانه

[presto_player id=3991]   بقا و توسعه یک سازمان در شرایط امروز که محیط پیرامون هر شرکتی مملو از عدم قطعیت‌های متعدد هست؛ مهمی است که دستیابی به آن بسیار پیچیده و سخت شده‌است. « آینده پژوهی » در حکم مشعل...

962

برنامه راهکار

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران