برچسب: قسمت سوم

14 تیر

قسمت سوم برنامه راهکار با موضوع رویکردهای نوین مدیریت منابع انسانی

[presto_player id=4254]   رویکرد‌های نوین مدیریت منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی یکی از شاخه‌های اصلی مدیریت است که به صورت اختصاصی در ضمن دوره MBA به آن پرداخته می‌شود. مدیریت منابع انسانی در یک سازمان تنها منوط بر سیستم جذب...

782

برنامه راهکار

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران