برچسب: قسمت پانزدهم

27 دی

قسمت پانزدهم برنامه راهکار با موضوع تفکر ثروت‌آفرین

[presto_player id=3381]     تفکر ثروت‌آفرین: وسوسه رسیدن به ثروت؛ مسئله‌ای است که همواره توانسته انسان‌های زیادی را به خود درگیر نماید. رویای دستیابی به ثروت سبب گشته برخی از مردم گاها راه‌های پرخطری را طی کنند، اما در این...

791

برنامه راهکار

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران