برچسب: مبانی کارآفرینی

16 اسفند

قسمت هفدهم برنامه راهکار با موضوع اصول و مبانی کارآفرینی

[presto_player id=4354]     اصول و مبانی کارآفرینی: اقتصاد کشورهای نوآور‌محور؛ همچون ایالت متحده آمریکا، سوئیس، هلند و... به حضور و گسترش شرکت‌های نوآور و خلاق وابسته است و نسبت به سایر کشورها به میزان کمتری بر استفاده از منابع...

864

برنامه راهکار

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران