برچسب: منابع انسانی

8 مرداد

جایگاه هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی

جایگاه هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی کجاست؟ چقدر می‌توان از هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی بهره برد؟ مدیریت منابع انسانی منابع انسانی بخش مهمی از هر سازمان است که عملکرد و کارایی آن، تاثیر بسیار زیادی بر کل سازمان...

40

منابع انسانی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

29 شهریور

قسمت هشتم برنامه راهکار با موضوع نقش مدیریت منابع انسانی در رشد سازمان‌ها

[presto_player id=4268]     نقش مدیریت منابع انسانی در رشد: آیا تا بحال در موقعیتی قرار گرفته‌اید که می‌بایست به سراغ بخش منابع انسانی سازمان خود بروید؟ تعامل‌تان چگونه پیش رفت؟ نقش بخش منابع انسانی به جز استخدام و تعیین...

132

برنامه راهکار

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

14 تیر

قسمت سوم برنامه راهکار با موضوع رویکردهای نوین مدیریت منابع انسانی

[presto_player id=4254]   رویکرد‌های نوین مدیریت منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی یکی از شاخه‌های اصلی مدیریت است که به صورت اختصاصی در ضمن دوره MBA به آن پرداخته می‌شود. مدیریت منابع انسانی در یک سازمان تنها منوط بر سیستم جذب...

135

برنامه راهکار

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران