بیانیه‌های مالی کدامند؟

تجزیه و تحلیل صورت حساب های مالی فرایندی از بررسی صورت های مالی یک شرکت است که برای تصمیم گیری و درک درست از یک سازمان لازم می باشد . صورت های مالی، اطلاعاتی را ثبت می کنند، که باید از طریق تجزیه و تحلیل صورت حساب های مالی مورد ارزیابی قرار بگیرند تا برای سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران و اشخاص که علاقه به آن دارند قابل استفاده باشد.

 

تجزیه و تحلیل گزارش های مالی

تجزیه و تحلیل صورت حسابها یک روش برای ارزیابی و تعیین عملکرد گذشته  و پیش بینی آینده مالی یک شرکت می باشد . تکنیک های متعدد برای تجزیه و تحلیل صورت حساب های مالی مورد استفاده قرار می گیرد که یکی از این موارد تجزیه و تحلیل به صورت افقی است که چند سالی است که برای محاسبات مالی از آن استفاده می شود. تجزیه و تحلیل عمودی، که در آن هر دسته از حسابها در ترازنامه محاسبه و به صورت درصدی نشان داده می شود؛ وتجزیه و تحلیل نسبت که روابط آماری بین داده ها را محاسبه می کنند.
صورت های مالی اسنادی مهم و قابل ارزیابی برای سرمایه گذاران دراز مدت برای ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری هستند. علاوه بر آن نشان‌دهنده رشد درآمدی و سودآوری و همچنین نشان دهنده میزان بدهی، تولید آزاد و سایر اطلاعات مهم است.

 

صورت‌های مالی

تجزیه و تحلیل صورت حساب های مالی ، تحلیل گران را قادر می سازد تا روند وضعیت های مالی در دوره های مختلف را شناسایی کنند. این اظهارت تحلیلگران را قادر می‌سازد تا نقدینگی، سودآوری، بازدهی کل شرکت و جریان نقدینگی را اندازه گیری کنند. سه نوع از صورت های مالی وجود دارد: ترازنامه ، صورت حساب های محاسبه سود و جریان نقدی . ترازنامه یک تصویرکلی از دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام شرکت در یک دوره خاص را نشان می دهد. تحلیلگران ترازنامه ای را برای روند دارایی و بدهی ها ایجاد می کنند. این گزارش درآمد ها، با فروش محصولات شروع می شود و با درآمد خالص پایان می یابد .
همچنین تحلیلگران را در بدست آوردن سود ناخالص، سود عملیاتی، و سود خالص یاری می کند. هرکدام از این موارد به ترتیب برای تعیین سود، سود عملیاتی و سود خالص ایجاد می‌شوند. بیانیه‌های مالی جریان پول نقد است که یک دید کلی از جریان نقدینگی شرکت از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و مالی را فراهم می‌کند .

 

تجزیه و تحلیل صورت وضعیت مالی

هریک از گزارش های مالی، اطلاعات چندین ساله از داده های مالی را فراهم می کند. با استفاده از این موارد تحلیلگران اندازه گیری های عملکردی را در صورت های مالی با استفاده از روش ها مختلف برای تجزیه و تحلیل صورت حساب های مالی از جمله در تجزیه تحلیل عمودی، افقی و نسبی استفاده می کنند. یک نمونه از تحلیل عمودی این است که هر عنصر به صورت خطی در بیانیه مالی به صورت درصد استفاده می شود. تجزیه و تحلیل افقی مقادیر خطی را در صورت های مالی و در مقایسه با دوره های قبل گزارش و مقایسه می کند. به عنوان مثال ، بسیاری از تحلیل گران می دانند که چند بار یک شرکت می تواند بدهی خود را با درآمد فعلی پرداخت کنند. تحلیل گران این کار را با تقسیم بدهی، که از طریق ترازنامه گزارش می‌شود؛ انجام می‌ دهند. به همین ترتیب، بازده دارایی ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و مقایسه درآمد خالص شرکت را در صورت حساب دارایی و دارایی سهامداران که در ترازنامه موجود است را نشان می دهد.

نفر post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موارد زیر را حتما بخوانید: