روز: 16 بهمن 1402

16 بهمن

انواع سطوح تصمیم گیری در مدیریت

تصمیم‌گیری و نظارت بر کسانی که زیر نظر شما مشغول به کار هستند، دو وظیفه اساسی مدیران هستند. یک تصمیم درست و اصولی به سازمان کمک می‌کند تا در مسیر درست حرکت کند. اما پیامدهای تصمیماتی که می‌گیریم چیست؟ پیامدهای...

153

توسعه فردی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

16 بهمن

بهره وری سازمان

  بهره وری سازمان به چه معناست؟ بهره وری سازمان به معنای استفاده بهینه از منابع موجود با کم­ترین هزینه می­باشد. به این معنی که هر چه یک سازمان با هزینه‌ و منابع کمتری محصول مطلوب و با کیفیتی تولید...

182

دسته‌بندی نشده

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران