روز: 4 تیر 1403

4 تیر

تفکر سیستمی چیست؟

همانطور که می‌دانید در اطراف همه ما انسان‌ها سیستم‌های زیادی وجود دارد، به عنوان مثال نزدیک‌ترین سیستمی که در نزدیکی ما وجود دارد خانواده‌مان می‌باشد و در مرحله بعدی جامعه‌ای که در آن زندگی میکنیم. جامعه نیز بخشی از یک...

916

توسعه فردی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران