روز: 11 تیر 1403

11 تیر

روش کنترل در مدیریت کسب و کار را در دوره dba

کنترل یکی از وظایف و کارکردهای اصلی یک مدیر در هر کسب و کاری است. سیستم­های کنترل مدیریت انواع و اشکال مختلفی داشته و هر کدام برای نوعی از کسب و کار تناسب و تاثیر مثبت خواهند داشت. مدیر وظیفه...

443

مدیریت استراتژیک

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران