دسته: آینده‌پژوهی

24 خرداد

کسب و کارها چگونه آینده را پیش بینی می‌کنند؟
روش برنامه‌ریزی سناریویی در آینده‌پژوهی

در این مقاله بر‌آنیم که شما را با یکی از مفاهیم مهم و نوین عرصه مدیریت به نام «Scenario Planning» یا همان «سناریونویسی» یا «برنامه‌ریزی سناریویی» آشنا کنیم. همچنین با استفاده از روش تمرینی و ویدئوی قرار داده شده در...

936

آینده‌پژوهی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران