دسته: رهبری

11 اسفند

چگونه یک لیدر خوب باشیم؟

تعاریف بسیاری برای رهبری وجود دارد. فرهنگ لغت انگلیسی کالینز، رهبری را "رهبر حزب یا گروه" می داند. با این حال، تعریف رهبری واقعی بسیار بیشتر از آن است. یک رهبر می تواند مدیر اجرایی یک سازمان یا یک کارمند...

1691

رهبری

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

10 اسفند

نقش رهبری در مدیریت تغییر

در زندگی و همچنین در تجارت این مثل قدیمی وجود دارد که می گوید: " همه چیز تغییر می‌کند؛ تغییر تنها چیزیست که ثابت می‌ماند" اصولا در شرکت‌ها و سازمان‌هایی که کارفرمایان مقاوم هستند و نسبت به ایده های جدید...

635

رهبری

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران