دسته: مدیریت پروژه

11 اسفند

مدیریت پروژه در آینده

مدیریت پروژه در طی سی سال گذشته تغییر بسزایی را تجربه نموده است. از رویکرد مبتنی بر ابزار، به یک رشته دانش‌های مدیریتی مبنتی بر صلاحیت مطلق؛ توسعه یافته و در تمام جنبه های جامعه نیز مورد استفاده قرار می...

544

مدیریت پروژه

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

10 اسفند

مهارت‌های لازم برای مدیران زنجیره تامین

در دو دهه اخیر فرصت تغییر قابل توجهی برای مدیران زنجیره تامین بوده است. صنعت تامین و توزیع به طور فزاینده ای به فناوری‌های نوین برای کنترل و مدیریت زنجیره تامین مجهز شده است. چین، هند و سایر بازارهای نوظهور...

667

مدیریت پروژه

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران