برچسب: مدیریت

25 مرداد

روش تصمیم گیری در مدیریت مدرن

مدیر خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟ آیا شما خود را در زمره "مدیران خوب" می‌پندارید و یا اگر در سمت کارمند هستید از عملکرد مدیریت خود رضایت دارید و آن را در شرایطی می‌بینید که بتوان به وی عنوان " مدیر...

832

تصمیم گیری

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

10 اسفند

نقش رهبری در مدیریت تغییر

در زندگی و همچنین در تجارت این مثل قدیمی وجود دارد که می گوید: " همه چیز تغییر می‌کند؛ تغییر تنها چیزیست که ثابت می‌ماند" اصولا در شرکت‌ها و سازمان‌هایی که کارفرمایان مقاوم هستند و نسبت به ایده های جدید...

599

رهبری

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

9 اسفند

۸ روند مدیریت استعداد

برای امروز تمرکز کنید نه برای آینده وقتی که از مدیر عامل خود می پرسید که اولویت‌های او برای سال آینده چیست؛ مدیریت استعداد همواره یکی از مشکلاتی است که در بالای این فهرست قرار دارد. مدیریت استعداد یک انتخاب...

768

توسعه فردی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران