برچسب: مدیریت

10 اسفند

نقش رهبری در مدیریت تغییر

در زندگی و همچنین در تجارت این مثل قدیمی وجود دارد که می گوید: " همه چیز تغییر می‌کند؛ تغییر تنها چیزیست که ثابت می‌ماند" اصولا در شرکت‌ها و سازمان‌هایی که کارفرمایان مقاوم هستند و نسبت به ایده های جدید...

100

رهبری

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

9 اسفند

۸ روند مدیریت استعداد

برای امروز تمرکز کنید نه برای آینده وقتی که از مدیر عامل خود می پرسید که اولویت‌های او برای سال آینده چیست؛ مدیریت استعداد همواره یکی از مشکلاتی است که در بالای این فهرست قرار دارد. مدیریت استعداد یک انتخاب...

132

توسعه فردی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران