برچسب: اهرم داده

10 اسفند

مهارت‌های لازم برای مدیران زنجیره تامین

در دو دهه اخیر فرصت تغییر قابل توجهی برای مدیران زنجیره تامین بوده است. صنعت تامین و توزیع به طور فزاینده ای به فناوری‌های نوین برای کنترل و مدیریت زنجیره تامین مجهز شده است. چین، هند و سایر بازارهای نوظهور...

755

مدیریت پروژه

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران